ligeglad

ligeglad
indifferent

adj


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • ligeglad — li|ge|glad adj., itk. d.s., e (ubekymret, uinteresseret) (jf. lige, III) …   Dansk ordbog

 • Indifferent — Ligeglad, ligegyldig, lunken …   Danske encyklopædi

 • Laks — 1. Laksen er en fisk der lever i elve, åer og havet. Den gyder i elve hvor hannen svømmer ind foran hunnen og vifter med halen, og på den måde vifter den et hul frem i bunden hvor hunnen lægger sine æg. Den står og svajer mod strømmen og venter… …   Danske encyklopædi

 • bedøvende — be|dø|ven|de ubøj. adj.; bedøvende ligeglad; bedøvende ligegyldigt …   Dansk ordbog

 • hatfuld — hat|fuld sb. (fk.); blæse en hatfuld (være helt ligeglad) …   Dansk ordbog

 • indifferent — in|dif|fe|rent adj., e (ligeglad; KEMI med ringe reaktionsevne) …   Dansk ordbog

 • indolent — in|do|lent adj., e (sløv, doven, ligeglad) …   Dansk ordbog

 • lige — I li|ge 1. li|ge sb. (fk.), lige; uden lige; søge sin lige II li|ge 2. li|ge ubøj. adj.; så lige som en snor (så ret som en snor) (jf. ligesom, I); i lige måde; holde ved lige III li|ge 3. li|ge adv.; lige for tiden; lige for næsen (jf. ligefor); …   Dansk ordbog

 • mærkelig — mær|ke|lig adj., t, e, som adv. også uden t, fx han virker mærkelig(t) ligeglad (jf. § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på ig eller lig); mærkelig(t) nok …   Dansk ordbog

 • revne — I rev|ne 1. rev|ne sb., n, r, rne II rev|ne 2. rev|ne vb., r, de, t; revnende ligeglad …   Dansk ordbog

 • strunte — strun|te vb., r, de, t; strunte i (være ligeglad med) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”